Extended Stay America Atlanta Northlake

3300 Northlake Pkwy NE Atlanta, GA 30345