Hampton Inn Atlanta/Stone Mountain

1737 Mountain Industrial Blvd Stone Mountain, GA 30083